O nama
Društvo:
“Super Kartica” društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv:
Super Kartica d.o.o.
Sjedište i adresa:
Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica
Osnovna djelatnost:
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
Pravni oblik:
Društvo sa ograničenom odgovornošću
PIB:
03093972
PDV registracioni broj:
30/31-16073-0
Upisani kapital:
2.000 eur (Novčani 2.000,00 euro, nenovčani 0,00 euro)
Godina osnivanja:
2016. god.
Izvršni direktor:
Zdravko Radulović
Žiro račun:
520-30919-50 Hipotekarna Banka AD Podgorica
Telefon:
080 000 000

Da li su Vam potrebne dodatne informacije?

Pitanja Email Besplatni info telefon 080 000 000

Prijavi se na svoj korisnički nalog ili postani član

Imam karticu Želim karticu