O nama
1
Super Kartica d.o.o. je pokretač programa lojalnosti Super Kartica (u daljem tekstu: Super Kartica) i izdavač lične Super Kartice (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrovane korisnike, koja ostaje u njenom vlasništvu. Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz opticaja i da promijeni ili u potpunosti ukine elemente Super Kartica programa. Korisnik Kartice može postati svaka punoljetna osoba sa prebivalištem u Crnoj Gori koja Super Kartici d.o.o. putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Super Karticu (u daljem tekstu: Pristupnica). Korisnik se iz programa lojalnosti Super Kartica može iščlaniti putem mobilne aplikacije, pisanim putem na mail adresu info@superkartica.me ili pozivom na besplatni broj kontaktnog centra 080 000 000.
2
Mercator-CG d.o.o. će u skladu sa Ugovorom o poslovnoj saradnji sa Super Karticom d.o.o. vršiti platnu funkciju za potrebe Super Kartice Senior klub.
3
Sva navedena pravila se odnose i na Super Karticu Senior klub, ukoliko nije drugačije naznačeno.
4
Podaci korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo za informisanje korisnika o različitim akcijama Super Kartice i njenih partnera, i to samo onih korisnika koji u Pristupnici nijesu naveli da ne žele da primaju informacije takvog tipa. Lični podaci o korisnicima Kartice ne razmjenjuju se sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
5
Osnovna Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik.
6
Nakon registracije, odnosno popunjavanja i potpisivanja Pristupnice koja se može naći na prodajnim mjestima partnera, potrebno je da korisnik sa Pristupnice otcijepi privremenu Karticu i ubaci Pristupnicu u posebno označenu kutiju. Privremena Kartica se može koristiti do prispijeća lične Kartice, koja se nakon izrade šalje korisniku na kućnu adresu, navedenu u Pristupnici. Na privremenoj Kartici ne važe platne funkcionalnosti.
7
Način registracije korisnika i prikupljanja bodova, vrijednost bodova, ograničenja, kao i način na koji je moguće iskoristiti bodove, detaljnije su opisani na internet stranici www.superkartica.me.
8
Svaki korisnik Kartice može uz svoju osnovnu Karticu vezati i dodatne Kartice. U tom slučaju sakupljeni bodovi sa svake Kartice sabiraju se na jedan zajednički račun. Platnu funkciju Super Kartice Senior klub ne mogu vršiti dodatne Kartice.
9
Pravo na bodove korisnik ostvaruje kupovinom kod partnera programa koji učestvuju u sistemu sakupljanja bodova, u skladu sa obavještenjima koja će pravovremeno biti dostupna korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bodove, korisnik Kartice obavezan je da pokaže Karticu osoblju partnera programa kod kojeg se obavlja transakcija.
10
Obračunski periodi traju 3 mjeseca i počinju 1. maja, 1. avgusta, 1. novembra i 1. februara svake godine. Svi koji u jednom obračunskom periodu pređu definisani prag kod makar jednog od partnera programa koji učestvuju u sistemu bodovanja, vrijednost sakupljenih bodova koriste u narednom obračunskom periodu.
11
Vrijednost sakupljenih bodova koristi se provlačenjem Kartice prilikom kupovine, u toku narednog obračunskog perioda. Sakupljeni iznos se može iskoristiti prilikom više kupovina.
12
Korisnici koji nijesu koristili svoju Karticu duže od 6 mjeseci mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo uključiti u Super Kartica program, bez ikakvih ograničenja, ponovnom registracijom.
13
Način nagrađivanja korisnika putem bodova će pravovremeno biti objavljen na internet stranici www.superkartica.me, kao i na prodajnim mjestima partnera.
14
Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmijeni podatke koje je prethodno dostavio Super Kartici. Korisnik takođe ima pravo da putem mobilne aplikacije, pisanim putem ili pozivom na besplatni broj kontaktnog centra 080 000 000 otkaže korišćenje Kartice, uz povrat Kartice izdavaču. Važenje Kartice prestaje od trenutka kada izdavač primi obavještenje o otkazu i vraćenu Karticu.
15
Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku provjeri identitet donosioca Kartice.
16
Super Kartica d.o.o. može, prema sopstvenoj procjeni i bez prethodne najave, isključiti iz Super Kartica programa bilo kojeg korisnika. Super Kartica d.o.o. je dužna da korisnika obavijesti o isključenju, ali nije obavezna da korisniku obrazloži svoju odluku.
17
O svakoj izmjeni pravila, kao i promjeni osnivača i partnera programa, Super Kartica će korisnike obavijestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici www.superkartica.me.
18
U slučaju gubitka ili krađe Kartice korisnik je obavezan da nestanak Kartice prijavi kontaktnom centru, pozivom na besplatni broj 080 000 000. Na adresu korisnika će biti poslata nova Kartica, na koju će biti preneseni do tada sakupljeni bodovi. Svu materijalnu štetu koja nastane kao posljedica gubitka ili krađe Kartice, do momenta evidentiranja prijave, snosi korisnik Kartice.
19
Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje Kartice će biti sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisivanjem Pristupnice korisnik bezuslovno prihvata ova pravila.

Da li su Vam potrebne dodatne informacije?

Pitanja Email Besplatni info telefon 080 000 000

Prijavi se na svoj korisnički nalog ili postani član

Imam karticu Želim karticu