O nama

Zaštita Vaših podataka

Prihvatanjem pravila dajem saglasnost da Super Kartica d.o.o. Podgorica, njen osnivač i partneri Super Kartica programa nagrađivanja, kod kojih se mogu prikupljati bodovi, iskoristiti nagrada ili ostvariti druge povoljnosti, prikupljaju, obrađuju, međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke (u daljem tekstu: Obrada podataka): moje lične podatke navedene u pristupnici, podatke o mojim transakcijama uz identifikaciju karticom, na osnovu kojih se ostvaruju povoljnosti na svim prodajnim mjestima na kojima je omogućeno korišćenje Super Kartice, kao i sve ostale podatke koji su neophodni za ostvarivanje povoljnosti koje mi pruža program.

Gore navedene saglasnosti dajem u svrhu ostvarivanja povoljnosti koje mi pruža program, kao i u svrhu primanja obavještenja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača i partnera Super Kartica programa, za sve vrijeme trajanja mog članstva u programu. Potpuni i ažurirani popis osnivača i partnera programa na koje se, uz Super Karticu kao vlasnika zbirke ličnih podataka, odnosi ova saglasnost, dostupan je na internet stranici www.superkartica.me i potvrđujem da sam sa tim upoznat/a.

Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u cjelosti povući izjavu o saglasnosti za obradu podataka. Povlačenjem izjave o saglasnosti u cjelosti prestaje obrada mojih podataka, kao i moje članstvo u Super Kartica programu i mogućnost ostvarivanja povoljnosti koje mi pruža Super Kartica program. Upoznat/a sam i sa pravom da u svakom trenutku ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka mogu povući i djelimično, nakon čega se moji podaci više neće koristiti u svrhu promovisanja proizvoda i usluga, ali to neće uticati na moje članstvo u Super Kartica programu. Povlačenje izjave o saglasnosti, u cjelosti ili djelimično, moguće je pisanim putem, pozivom na besplatni broj kontaktnog centra 080 000 000 ili putem e-mail adrese info@superkartica.me. Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat/a sa pravilima Super Kartica programa i da ih u cjelosti prihvatam. Takođe sam upoznat/a sa tim da će moji podaci biti iznijeti u MultiPlusCard, Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, Hrvatska, gdje će biti obrađivani i skladišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a isključivo u svrhu omogućavanja ostvarivanja povoljnosti koje mi pruža Super Kartica program.

Super Kartica d.o.o. se obavezuje da će sve Vaše lične podatke čuvati i da ih neće ustupiti nijednoj drugoj kompaniji koja nije partner programa, u njihove marketinške svrhe, u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Da li su Vam potrebne dodatne informacije?

Pitanja Email Besplatni info telefon 080 000 000

Prijavi se na svoj korisnički nalog ili postani član

Imam karticu Želim karticu